میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

میکروسکوپ کمپانی: NIKON ساخت: ژاپن عدسی چشمی: 10X – 18 mm

مشاهده کامل آگهی:

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی