فروش پلاریمتر رومیزی اتوماتیک مدل WZZ-2A

فروش پلاریمتر رومیزی اتوماتیک مدل WZZ-2A

پلاریمتر دامنه اندازه گیری: 45- الی 45+ درجه