فروش رفراکتومتر دستی ATC دار Brix 58-90

فروش رفراکتومتر دستی ATC دار Brix 58-90

مشخصات دستگاه رفراکتومتر دستی نام مدل RHB-90ATC